Χατζόπουλος, Αχιλλέας. Οι προστάτες, 1943-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χατζόπουλος, Αχιλλέας (1939-2001)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1977
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Υπόθεση Πολκ (Μάιος 1948)
  1. W0428
 5. Original: . - Rules: RDA