Αναμνήσεις - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
  1. Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (1942-)
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 3. 2004