Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)

 1. Πρόσωπο
 2. 1 Μαίου 1887
 3. 18 Ιουνίου 1975
 4. Μοναστήρι (ΠΓΔΜ)
 5. Θεσσαλονίκη
 6. Έλληνας
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  1. Κόμμα "Εθνικών Φιλελευθέρων"
  2. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  1. Εθνική Ένωσις Βορείων Ελλήνων (Ηπειρωτών - Θρακών - Μακεδόνων, Σ.Α.)
  1. Κυβέρνηση 1950 (Αυγούστου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  1. Κυβέρνηση 1950 (Νοεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου