Ψημμένος, Τάκης (1929-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1929
  3. Καρδίτσα
  4. Έλληνας
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Ιστορικό Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής
    2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)