Ψημμένος, Τάκης (1929-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1929
 3. Καρδίτσα
 4. Άγραφα
 5. Έλληνας
 6. Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 7. Δημιουργοί βιωματικών έργων
 8. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 9. Ένταξη στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας - Πολιτική προσφυγιά στις Ανατολικές χώρες
 10. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 11. Άνδρας
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Ιστορικό Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής
  2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Ο Τάκης Ψημμένος γεννήθηκε το 1929 στην Καρδίτσα. Την περίοδο της κατοχής συμμετείχε στην αντίσταση μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ. Τον Σεπτέμβρη του 1946 εντάχθηκε στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) και πολέμησε κυρίως στην περιοχή των Αγράφων μέχρι το 1950. Την περίοδο 1950-1961 εργάστηκε ως δάσκαλος σε ελληνικούς παιδικούς σταθμούς και σχολεία της Ουγγαρίας, όπου φιλοξενούνταν παιδιά – πρόσφυγες του εμφυλίου. Από το 1962 εργάστηκε ως φιλόλογος μέσης εκπαίδευσης στην Ουγγαρία.  Επαναπατρίστηκε το 1986 και διετέλεσε γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής ενός τοπικού παραρτήματος Αθηνών της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Είναι μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

  1. 351945 ⟶ Ψημμένος, Τάκης
  1. 0000 0000 2512 0333 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 49631628 (Personal) ⟶ Psēmmenos, Takēs
 12. Original: AltSol Company. - Rules: RDA