Καρανίκας, Χρήστος Ζ.

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Δημοσιογράφος
  4. Δημιουργοί ερευνητικών έργων
  5. Άνδρας
  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA