Νιγρίτα

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικές κωμοπόλεις
  1. Σέρρες (Νομός)
  1. Η Νιγρίτα είναι κωμόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στην Μακεδονία και πρωτεύουσα του Καλλικρατικού Δήμου Βισαλτίας

   Για την προέλευση του ονόματος υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Σε παλαιά κείμενα η Νιγρίτα αναφέρεται ως Ιγρίτα και ως Νεγρίτα. Είναι προφανές ότι το σημερινό όνομα της Νιγρίτας προέκυψε από την Ιγρίτα, σύμφωνα με το σχήμα: την Ιγρίτα > τη Νιγρίτα > Νιγρίτα. Κατά ανάλογο σχήμα πρέπει η αφετηρία του ονόματος Νεγρίτα να ήταν η Εγρίτα, πλην όμως αυτό δεν επικράτησε. Οι αφετηρίες του ονόματος Ιγρίτα και Εγρίτα οδηγούν στις ταυτόσημες τουρκικές λέξεις, eğri, iğri που σημαίνουν μεταξύ άλλων επικλινής (αγγλ.slope), πλάγιος (αγγλ.oblique). Η θέση της Νιγρίτας, χωρίς την Σούρπα,στους πρόποδες του βουνού δικαιολογεί το συσχετισμό. Οι λ.-de,-da,-ta,-te ως δεύτερα συνθετικά στην τούρκικη γλώσσα μπαίνουν στην θέση προθέσεων που προσδιορίζουν τόπο, εις, επί, παρά, μέσα, κλπ. Κατά συνέπεια τα egri-ta ή igri-ta σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνουν στον επικλινή τόπο.

   Wikipedia
  1. 309425 ⟶ Νιγρίτα (Σέρρες)
  1. Q2272672 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 734924 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 145593157 (Geographic) ⟶ Nigrita (Greece)
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA