Τσακιρίδης, Παύλος Ν. Όταν ο χρόνος αφηγείται... : έντεκα ιστορίες από το παρελθόν

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσακιρίδης, Παύλος Ν. (1956-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Σέρρες (Νομός)
  1. Ποντιακός ελληνισμός
  2. Τοπικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Νιγρίτας (Ιούλιος 1947)
  1. W0446
  1. «Όταν ο Χρόνος αφηγείται…» είναι ο τίτλος βιβλίου που κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο, με υπότιτλο «Έντεκα ιστορίες από το παρελθόν», ο συμπολίτης κ. Παύλος Ν. Τσακιρίδης, εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
   Πρόκειται για μια έκδοση 190 σελίδων, στο οποίο δημοσιεύεται εισαγωγικό σημείωμα, με τίτλο «Το χρέος» από τον εκπαιδευτικό κ. Γιάννη Αλ.  Ρωμανίδη, τον πρόλογο γράφει ο συγγραφέας κ. Π. Τσακιρίδης και απαρτίζεται από έντεκα κεφάλαια. Τα οκτώ από αυτά αναφέρονται στην περίοδο 1941–1949 και τα τρία στην περίοδο 1912 – 1922. Ο συγγραφέας αφιερώνει το βιβλίο του  «στους πρόσφυγες όλου τού κόσμου και στα θύματα των εμφυλίων πολέμων».

   Από την εφημερίδα "Η Πρόοδος"
 5. Original: . - Rules: RDA