Το όνειρο έμεινε ακατοίκητο : ιστορικές μαρτυρίες για τον Εμφύλιο - Αθήνα: Επίκεντρο, 2011.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Πασχάλης, Κώστας Χρ. (1963-)
    1. Αθήνα
    1. Επίκεντρο
  3. 2011