Το όνειρο έμεινε ακατοίκητο : ιστορικές μαρτυρίες για τον Εμφύλιο - Αθήνα: Επίκεντρο, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πασχάλης, Κώστας Χρ. (1963-)
  1. Αθήνα
  1. Επίκεντρο
 3. 2011
 4. 204 σελίδες 20 εκατοστά
 5. 978-960-458-286-0
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες 195-198 - Ευρετήριο: σελίδες 199-204
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)02664/2017-1
  2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροροφόρησης938.774 ΠασΚ ο 2012
 7. 938.774 ΠΑΣ
 8. W0450-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA