1946-1949, οι μεγάλες μάχες του Εμφυλίου Πολέμου - Αθήνα: Ελεύθερος τύπος [Εφημερίδα], 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Αθήνα
  1. Ελεύθερος τύπος [Εφημερίδα]
 3. 2012
 4. 157 σελίδες φωτογραφίες, χάρτες ; 23 εκατοστά
 5. Ελλήνων ιστορικά : 4
 6. 978-960285-117-3
 7. Περιέχει βιβλιογραφία
 8. Διανεμήθηκε δωρεάν μαζί με την εφημερίδα "Τύπος της Κυριακής" στις 26.8.2012
 9. W0452-01
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA