Τζούκας, Βαγγέλης. Η πρώτη περίοδος του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1947)

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Τζούκας, Βαγγέλης (1974-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2012
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  2. Εθνικός Στρατός
  1. W0452/01
  1. Υπότιτλος: Οδεύοντας προς τη σύγκρουση. Η συγκρότηση του Εθνικού Στρατού και του ΔΣΕ. Η αμερικανική βοήθεια. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του 1947.

   Απόσπασμα: H δεκαετία 1940-50 αποτελεί αναμφίβολα μια από τις πλέον σημαντικές περιόδους της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, καθώς χαρακτηρίστηκε από τρία μείζονος σημασίας γεγονότα: τον ελληνοϊταλικό και ελληνογερμανικό πόλεμο, την Κατοχή της χώρας από τις δυνάμεις του Άξονα και τη συνακόλουθη Εθνική Αντίσταση, και, τέλος, τον Εμφύλιο Πόλεμο του 1946-49. Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (1946-49) υπήρξε γεγονός καταλυτικής σημασίας για τη μετέπειτα πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, το ραγδαίο κοινωνικό μετασχηματισμό της αλλά και τη θέση της χώρας στο διεθνές γεωπολιτικό στερέωμα. Είναι επίσης γνωστό ότι οι κληρονομιές της περιόδου αυτής ήταν εξαιρετικά σοβαρές για την πορεία εκδημοκρατισμού της Ελλάδας, τουλάχιστον μέχρι το 1974 και τη συνακόλουθη πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας. Στο σημείωμα αυτό θα επιχειρήσουμε μια σύνοψη της κατάστασης που επικράτησε σε στρατιωτικό κυρίως επίπεδο κατά την πρώτη περίοδο της πολυαίμακτης αυτής σύγκρουσης (1946-47).

    Το έργο περιέχεται στη συλλογική έκδοση «1946-1949, οι μεγάλες μάχες του Εμφυλίου Πολέμου» που διανεμήθηκε από την εφημερίδα "Τύπος της Κυριακής" στις 26.8.2012 στα πλαίσια της περιοδικής έκδοσης «Ελλήνων Ιστορικά» 4, σελίδες 8-37.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. 1946-1949, οι μεγάλες μάχες του Εμφυλίου Πολέμου