Πως έζησα στην πολιτική μου προσφυγιά - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1990.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  2. Υγειονομικές διαστάσεις
  3. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. Φυλακτός, Φίλιππος (1910-1991)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1990