Φυλακτός, Φίλιππος. Πως έζησα στην πολιτική μου προσφυγιά

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Φυλακτός, Φίλιππος (1910-1991)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1990
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Μπούλκες (Σερβία)
  2. Γιουγκοσλαβία
  3. Βίτσι
  4. Αλβανία
  5. Πολωνία
  1. Υγειονομικές διαστάσεις
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  3. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0453
  1. Ο Φίλιππος Φυλακτός στο έργο του «Πως έζησα στην πολιτική μου προσφυγιά» περιγράφει την προσωπική του πορεία από το 1945 μέχρι και το 1956. Στο έργο αναφέρεται στα δύο χρόνια που έζησε στο Μπούλκες (1945-1947), στην περίοδο που υπηρέτησε γιατρός στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (1947-1949), στην παραμονή του στην Αλβανία (τέλος 1949) και στα πρώτα χρόνια της πολιτικής του προσφυγιάς στην Πολωνία

 5. Original: . - Rules: RDA