Λεονταρίτης, Γεώργιος Α. Ανάμεσα στα δύο άκρα, 1946-1967

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λεονταρίτης, Γεώργιος Α. (1945-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1992
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Κεντροαριστερά Πολιτικά Κόμματα
  2. Κεντρώα Πολιτικά Κόμματα
  3. Πολιτικές διαστάσεις
  1. W0457
  1. Στην ελληνική πολιτική ορολογία, όταν λέμε Κέντρον, εννοούμε κυρίως τους απογόνους του Βενιζελισμού. Ο χώρος ήταν ευρύς καί περιελάμβανε τους "ακραιφνείς" Βενιζελογενείς, αλλά καί στοιχεία προοδευτικότερα, σοσιαλιστικά, καθώς καί πιο συντηρητικά, πού αποτέλεσαν τη λεγόμενη Κεντροδεξιά. Μεταπολεμικά, ό κεντρώος χώρος καλύφθηκε από πολλά κόμματα καί, στα χρόνια πού διέρρευσαν, όλες οί προσπάθειες συνέτειναν στην ένωση όλων αυτών των δυνάμεων. Ο στόχος δεν ήταν εύκολος. Απεδείχθη ότι ή πολιτική αυτή παράταξη, λόγω ακριβώς του "ευρέος φάσματος" πού την διέκρινε, έδινε την εντύπωση ότι επρόκειτο για συνονθύλευμα. Κι όταν μετά από πολύχρονους αγώνες επετεύχθη αυτή ή πολυπόθητη ενοποίηση, δεν μπόρεσε να διατηρηθεί, παρά ελάχιστο διάστημα. Καί οί συνέπειες, όπως θα δούμε, υπήρξαν ολέθριες, όχι μόνο για το Κέντρο, αλλά καί για τη χώρα. 

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA