Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Ανατολική Ευρώπη, 1945-1989 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2013.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. Τσέκου, Κατερίνα Θ.
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
 4. 2013
  1. Ευχαριστίες - Εισαγωγή - Η πορεία προς την προσφυγιά - Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες και το ΚΚΕ - Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στις κοινωνίες της Ανατολικής Ευρώπης - Ειδικές κατηγορίες πολιτικών προσφύγων - Το ζήτημα της επιστροφής - Βασική βιβλιογραφία