Γιαννακόπουλος, Σταύρος [Ανταίος Πέτρος] (1920-2002)

  1. Πρόσωπο
  2. 1920
  3. 2002
  4. Προύσα (Μικρά Ασία)
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
    1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)