Ηρωϊκή πορεία : Ταξιαρχία αόπλων Ρουμέλης - Ανατύπωση. - Αθήνα: Μνήμη, 1978.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Γιαννακόπουλος, Σταύρος [Ανταίος Πέτρος] (1920-2002)
 3. Ανατύπωση
  1. Αθήνα
  1. Μνήμη
 4. 1978