Η υπόθεση Νίκου Πλουμπίδη και ο Ν. Ζαχαριάδης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κουσίδου, Ντούνια Α.
  2. Σταυρόπουλος, Σταύρος Γ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. [1998]
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Πλουμπίδης, Νίκος (1902-1954)
  3. Υπόθεση Πλουμπίδη
  4. Ζαχαριάδης, Νίκος (1903-1973)
  1. W0609
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA