Μπάτσης, Δημήτρης (1916-1952)

  1. Πρόσωπο
  2. 1916
  3. 30 Μαρτίου 1952
  4. Αθήνα
  5. Έλληνας
    1. Καλαμάρο-Μπάτση, Λίλιαν