Κασιμάτης, Σταύρος. Οι παράνομοι : εν είδει επιλόγου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κασιμάτης, Σταύρος (1918-2001)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1998
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Υπόθεση Μπελογιάννη (Ιούνιος 1950 - Μάρτιος 1952)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0484
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA