Σακελλαρόπουλος, Τάσος. Ηγετικά και παραταξιακά αδιέξοδα στον χώρο του Κέντρου κατά την πολιτική και πολεμική ελληνική δεκαετία, 1940-1949 : η περίπτωση του Σοφοκλή Βενιζέλου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Κεντρώα Πολιτικά Κόμματα
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Βενιζέλος, Σοφοκλής Ε. (1894-1964)
  1. W0496/01
  1. Το έργο αυτό περιέχεται ως συμβολή στο συλλογικό έργο «Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος: η πολιτική διαδρομή, το πρόσωπο, η εποχή» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 51 ως 70.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-) [Επιμελητής]. Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος : η πολιτική διαδρομή, το πρόσωπο, η εποχή