Τα ερμάρια του χρόνου - Αθήνα: Εκδόσεις Αρχείο, 2018.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γαρίδη, Αγγελική (1968-)
  1. Γαρίδη, Αγγελική (1968-)
  1. Γλέζος, Μανώλης (1922-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αρχείο
 3. 2018