Τα ερμάρια του χρόνου - Αθήνα: Εκδόσεις Αρχείο, 2018.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γαρίδη, Αγγελική (1968-)
  1. Γαρίδη, Αγγελική (1968-)
  1. Γλέζος, Μανώλης (1922-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αρχείο
 3. 2018
 4. 298 σελίδες φωτογραφίες ; 22 εκατοστά
 5. 978-618-5234-15-7
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)06050/2018-1
 6. W0514-02
 7. Original: AltSol Company - Rules: RDA