Από 1943 - Μετά 1950

 1. Γεγονός
 2. Χρονολογική κάλυψη έργων
 3. Ιανουάριος 1943
 4. Ελληνικά
  1. Η παραπάνω χρονική περίοδος αφορά έργα που ασχολούνται αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους με γεγονότα που διαδραματίστηκαν από την περίοδο της έναρξης των εμφύλιων συγκρούσεων (αρχές 1943) και συνεχίζουν σε χρονολογικές περιόδους μετά τη λήξη του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα τέλη του 1949. 

   Περιέχονται εδώ γεγονότα που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940, όπως:

   - Ένοπλες εμφύλιες κατοχικές συγκρούσεις
   - Κίνημα Μέσης Ανατολής
   - Απελευθέρωση
   - Δεκεμβριανά
   - Συμφωνία της Βάρκιζας
   - Περίοδος Λευκής Τρομοκρατίας
   - Βουλευτικές εκλογές 1946.
   - Δημοψήφισμα 1946
   - Δημιουργία Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
   - Δημιουργία Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης
   - Διώξεις μελών της αριστεράς
   - "Παιδομάζωμα" - "Παιδοφύλαγμα"

   - Στρατιωτικές συγκρούσεις εμφυλίου.
   - Πολιτικοί πρόσφυγες στις Ανατολικές χώρες
   - Πολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται με τον εμφύλιο, κλπ.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA