Πετρόπουλος, Γιώργος Α. Διαστάσεις του μνημονικού λόγου των Ταγμάτων Ασφαλείας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πετρόπουλος, Γιώργος Α.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 07 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μετά 1950
  1. Ένοπλες αντικομουνιστικές ομάδες
  2. Δοσιλογισμός
  1. Τάγματα Ασφαλείας
  1. W0048/09
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου