Ο κομμουνισμός με μάσκα και χωρίς μάσκα - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1952.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. (1915-1998)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1952