Μάχη της Έδεσσας (Δεκέμβριος 1948)

  1. Γεγονός
  2. Στρατιωτικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
  3. 22 Δεκεμβρίου 1948
  4. 23 Δεκεμβρίου 1948
  5. Έδεσσα
  6. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) - Εθνικός Στρατός - Βοντίτσος-Γούσιας, Γιώργης (1915-1979)
  7. Original: AltSol Company - Rules: RDA