Βοντίτσος-Γούσιας, Γιώργης (1915-1979)

  1. Πρόσωπο
  2. Σεπτέμβριος 1915
  3. 15 Δεκεμβρίου 1979
  4. Συρράκο (Ιωάννινα)
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
    1. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
    2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)