Βέττας, Γιάννης. Η μάχη της Έδεσσας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βέττας, Γιάννης (1945-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2002
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Έδεσσα
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Έδεσσας (Δεκέμβριος 1948)
  1. W0523
  1. Στο μέτρο του χρονικά αντικειμενικού και με σεβασμό στην αξία της αποφορτισμένης αλήθειας, με βάση τις υπάρχουσες γραπτές αλλά και επώνυμες προφορικές μαρτυρίες, θα εκτεθεί το ιστορικό της μάχης, τα πριν, τα κατά και τα μετά τη μάχη· οι κύριες και οι δευτερεύουσες πτυχές, τα κύρια και τα δευτερεύοντα πρόσωπα. Η καταγραφή όσων διαδραματίστηκαν, μπορεί να συμβάλει στην γνώση των γεγονότων ή στην συμπλήρωση της γνώσης αυτών που είναι αποσπασματικά γνωστά, καθώς και στην διαμόρφωση μίας κοινής ιστορικής μνήμης για μία από τις πράξεις της αδιέξοδης εθνικής τραγωδίας.

   Biblionet
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA