Το έπος της νέας γενεάς

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γούναρης, Αντώνης
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1948
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Φωτογραφικά λευκώματα
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0530
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA