Τα κόκκινα τσακάλια - Χωρίς τόπο: Αυτοεκδόσεις, [1945-1949;].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. Καπάτσης, Ξένος
  1. Χωρίς τόπο
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. [1945-1949;]