Καπάτσης, Ξένος. Τα κόκκινα τσακάλια

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καπάτσης, Ξένος
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. [1945-1949]
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. W0538
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA