Στον αδελφό μου Νίκο Τριανταφύλλου (αντί για μνημόσυνο) και σ' όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για τα ίδια, με το Νίκο, οράματα - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1994.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Τριανταφύλλου, Γιάννης (1922-1997)
    1. Αθήνα
    1. Σύγχρονη Εποχή
  3. 1994