Μνήμες : Ελλάδα 1936-1952 = Remembrances : Greece 1936-1952 - Χωρίς τόπο: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ)-Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), 2017.

  1. Έκδοση
  2. Κινηματογραφική ταινία
    1. Χωρίς τόπο
    1. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ)
    2. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ)
  3. 2017