Ζεχιρλής, Βασίλης [Γαλαξίας]. Μια ζωή παρέα με τον θάνατο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ζεχιρλής, Βασίλης [Γαλαξίας] (1920-1998)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1981
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Κρήτη
  2. Θράκη
  3. Μπούλκες (Σερβία)
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Προσωπικές αφηγήσεις
  1. W0575
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA