Μπούλκες (Σερβία)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
  1. Σερβία
  1. Το Μπούλκες είναι ένα χωριό της Σερβίας που σήμερα φέρει το όνομα Μαγκλίτς  (σερβικά: Маглић. ) και διοικητικά ανήκει στον δήμου του Μπάτσκι Πέτροβατς.

   Μέχρι το 1945 το Μπούλκες κατοικούνταν από Γερμανούς, οι οποίοι αποχώρησαν στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Με την άνοδο του Τίτο στην ηγεσία της Γιουγκοσλαβίας, στο Μπούλκες, στάλθηκε ένας μεγάλος αριθμός στελεχών και μελών του ΚΚΕ και του ΕΛΑΣ, λόγω κυρίως των διώξεων που θα κινδύνευαν να υποστούν από τις παρακρατικές δεξιές ομάδες που κυριάρχησαν μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους, προς τα τέλη του 1945, πλησίαζε τους 5.000 πρόσφυγες. Οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, παράνομα στην Ελλάδα για να ενταχθούν στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

   Υπό την καθοδήγηση της ΚΕ του ΚΚΕ, στο Μπούλκες λειτούργησε στρατόπεδο, όπου τα μέλη του κόμματος εργάζονταν, εκπαιδεύονταν και διαφωτίζονταν με βάση τις αρχές του κομμουνισμού. Για τις συνθήκες διαβίωσης στο Μπούλκες γράφτηκαν πολλά, κυρίως από μέλη του ΚΚΕ που έζησαν σε αυτό και αφορούσαν καταγγελίες για αντιδημοκρατική συμπεριφορά των διορισμένων ηγετικών ομάδων του στρατοπέδου, και αναφέρονταν σε τρομοκρατία αλλά ακόμα και σε δολοφονίες διαφωνούντων με την ηγεσία του κόμματος.

  1. 617167 ⟶ Μάγκλιτς (Σερβία)
  1. Q477285 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 3195939 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 144639442 (Geographic) ⟶ Maglić (Serbia)
 3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA