Λοκατζήδες εναντίον Συμμοριτών : ίδρυση και δράση των ΛΟΚ την περίοδο 1947-1949 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις "Ελεύθερος Κόσμος", 2013.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ιωάννου, Δημήτρης
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις "Ελεύθερος Κόσμος"
  4. 2013