Λοκατζήδες εναντίον Συμμοριτών : ίδρυση και δράση των ΛΟΚ την περίοδο 1947-1949 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις "Ελεύθερος Κόσμος", 2013.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ιωάννου, Δημήτρης
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις "Ελεύθερος Κόσμος"
 4. 2013
 5. 63 σελίδες φωτογραφίες
 6. Βιβλιογραφία: σελίδα 63
 7. W0571-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA