Αργυρίου, Σοφία Σ. Εθνικοφροσύνη και αντικομμουνισμός στην Κύπρο υπό την επιρροή του ελληνικού εμφυλίου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Αργυρίου, Σοφία Σ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Κύπρος
  1. Αντικομμουνισμός
  2. Εθνικοφροσύνη
  1. W0603/06
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-) [Επιμελητής]. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου