Γιώγος, Χρήστος. Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ικαρία της εξορίας : μια ιδιότυπη συνύπαρξη

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Γιώγος, Χρήστος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ικαρία
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. W0603/11
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-) [Επιμελητής]. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου