Δανόπουλος, Δημήτρης. Το Βαλκανικό Στρατηγείο και το ΕΑΜ

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Δανόπουλος, Δημήτρης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 03/1946
  1. Γιουγκοσλαβία
  2. Αλβανία
  3. Μακεδονία, Δυτική
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Σχέσεις μεταξύ κομμουνιστικών κομμάτων
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. W0603/12
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-) [Επιμελητής]. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου