Ηλιόπουλος, Νάσος. Μεταξύ εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και επανάστασης : η εμπειρία της λαϊκής εξουσίας στην Ελεύθερη Ελλάδα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ηλιόπουλος, Νάσος (1983-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Αντιστασιακές διαστάσεις
  1. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  2. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. W0603/13
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου