Λάζου, Βασιλική. Διερευνώντας τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του ΔΣΕ μέσα από τις καταδικαστικές αποφάσεις των Έκτακτων Στρατοδικείων : η περίπτωση του Έκτακτου Στρατοδικείου Κοζάνης.

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λάζου, Βασιλική (1973-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Κοζάνη (Νομός)
  2. Μακεδονία, Δυτική
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0603/22
  1. Αν και η δεκαετία του 1940 μελετάται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, έχουν προκόψει νέες αρχειακές διαθεσιμότητες και έχουν διευρυνθεί οι μεθοδολογικές και αναλυτικές οριοθετήσεις, υπάρχουν βασικά 
   ερωτήματα τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν περισσότερο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και λιγότερο επιστημονικής διερεύνησης. Ένα τέτοιο ερώτημα που αφορά στην «ανθρωπογεωγραφία» του Δημοκρατικού
   Στρατού Ελλάδας διαπραγματεύεται το παρόν άρθρο. 

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

    

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-) [Επιμελητής]. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου