Μιχαηλίδης, Γιώργος Αλ.

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Ιστορικός
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης είναι  διδάκτορας Βαλκανικής Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου (2019)

  6. academia.edu
  7. Original: AltSol Company - Rules: RDA