Μιχαηλίδης, Γιώργος Αλ. Ελληνική Αριστερά και εθνικά ζητήματα κατά την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μιχαηλίδης, Γιώργος Αλ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Εθνικά θέματα
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0603/27
  1. Η σχέση κομμουνιστικής Αριστεράς και έθνους εισέρχεται σε μια καινούρια φάση ήδη από το 1935 όταν το 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς θέτει νέα καθήκοντα στα κομμουνιστικά κόμματα που περιλαμβάνουν
   την υπεράσπιση της αστικής δημοκρατίας ενάντια στη φασιστική απειλή σε συμμαχία ακόμα και με αστικές πολιτικές δυνάμεις. Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται αμέσως και στις αποφάσεις του 6ου Συνεδρίου
   του ΚΚΕ τον ίδιο χρόνο όπου κύριο καθήκον θεωρείται η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας απέναντι στη διπλή εξάρτηση από το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα όπου οι αστικοδημοκρατικές ελευθερίες δεν έχουν κερδηθεί ακόμα και άρα μπορεί να παρεμβληθεί ένα ενδιάμεσο στάδιο δημοκρατικής διακυβέρνησης πριν το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου