Παπαδογιάννη, Αρετή. Απόπειρες ειρήνευσης την περίοδο του εμφυλίου (1946-1949)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαδογιάννη, Αρετή
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ειρηνευτικές διαδικασίες
  1. W0603/31
  1. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η αποτύπωση των ειρηνευτικών προσεγγίσεων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Επικεντρώνεται δε, αν και όχι αποκλειστικά, σε όσες έγιναν από μεριάς του (ΚΚΕ), καθώς η πολιτική του κόμματος, για τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι κατεξοχήν γνωστή από τις πολεμικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν, ενώ αντίθετα η παράλληλη προσπάθεια για ειρήνευση και οι παράμετροί της δεν αποτελούν σημεία ιδιαιτέρως προβεβλημένα.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-) [Επιμελητής]. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου