Τα καμένα χωριά της επαρχίας Ελασσόνας στη δεκαετία 1940-1950 : οι περιπλανώμενοι και οι ξεριζωμένοι της επαρχίας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τόλια, Φιλιώ [Φιλομένη]
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Ελασσόνα
  1. Πρόσφυγες
  1. W0603/45
  1. Η Επαρχία Ελασσόνας κατέχει το Βορειοανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας. Πριν την Κατοχή η Διοικητική Διαίρεση περιελάμβανε τέσσερις δήμους, αυτούς της Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Δομενίκου, Λειβαδιού. Συμπεριλάμβανε 37 Κοινότητες με 52 χωριά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο πληθυσμός πριν την Κατοχή έφθανε περίπου τις τριάντα οκτώ χιλιάδες.  Τα όσα διαδραματίστηκαν εκεί στη συνεκτική ιστορική περίοδο 1940-1950 η οποία περιέχει φασιστική Κατοχή, Εμφύλιο Πόλεμο και τρομοκρατία ως απόρροια αυτών των δύο γεγονότων, παρουσιάζουν
   παρόμοια χαρακτηριστικά με πολλές τοπικές ιστορίες της εποχής, επιβεβαιώνουν το γενικό, δεν το ανατρέπουν.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου