Κουτσοπανάγου, Γιούλα. Δεκεμβριανά - Βάρκιζα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κουτσοπανάγου, Γιούλα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 03/1946
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  2. Συμφωνία της Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945)
  1. W0606/03
  1. Η ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ Συμφωνία της Βάρκιζας, που υπογράφηκε στις 12 Φεβρουάριου 1945, δεν ήταν μια σχετικά ουδέτερη συμφωνία, όπως η Συμφωνία Εθνικών Ομάδων του 1943 ή η Συμφωνία Μυροφύλλου-Πλάκας του 1944. Επρόκειτο, μάλλον, για επίσημη συνθήκη ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και στην αριστερή αντίσταση.

   Τη σύναψη της Συμφωνίας επέβλεψαν στενά οι Βρετανοί στην Αθήνα, οι οποίοι ουσιαστικά υπαγόρευσαν, όχι μόνο τις διαπραγματεύσεις, αλλά, ακόμη, και το ίδιο το κείμενο. Με την ανάμειξή της αυτή, η Βρετανία επωμιζόταν σοβαρές ευθύνες στην Ελλάδα. Η σημασία της Συμφωνίας της Βάρκιζας ε- νισχύεται και από το γεγονός ότι το κείμενό της δημοσιεύτηκε στις 23 Μαρτίου 1945 στην Εφημερίδα της Κνβερ- νήσεως ως επίσημος νόμος του ελληνικού κράτους.

   Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο "Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950¨ που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1999 η εφημερίδα "Η Καθημερινή" στο ένθετο περιοδικό "Επτά Ημέρες".

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950