Κουτσοπανάγου, Γιούλα. Εμφύλιος και αγγλικός τύπος

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κουτσοπανάγου, Γιούλα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Αγγλία
  1. Ειδησεογραφικές διαστάσεις
  1. W0606/06
  1. ΕΝΔΕΙΞΗ της επιρροής μιας εφημερίδας μπορεί να θεωρηθεί η συχνότητα με την οποία αυτή αναφέρεται στα εμπιστευτικά επίσημα έγγραφα. Ερευνα στα Βρετανικά Αρχεία για την περίοδο 1944-1949 επιβεβαιώνει ότι οι Times του Λονδίνου κατείχαν, από την άποψη αυτή, εξέχουσα θέση όλο αυτό το διάστημα μεταξύ των βρετανικών εφημερίδων.
   Ηδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, οι Times είχαν με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών μια στενή «ειδική σχέση», που πήρε επίσημη μορφή το 1937, όταν, με πρωτοβουλία του υπουργείου, η εφημερίδα όρισε στο υπουργείο τακτικό διπλωματικό ανταποκριτή της.

   Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο "Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950¨ που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1999 η εφημερίδα "Η Καθημερινή" στο ένθετο περιοδικό "Επτά Ημέρες".

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950